østlige hulvejsspor set fra SV
.
østlge hulveje syd for Hover Å, set fra NV
.
Hulveje set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2403105
Sted- og lokalitetsnummer
180405-124
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. Vifteformet system af hulveje i nordvendt egekratgroet skråning syd for Hover Å. 11 hulveje orienteret NNØ-SSV er beliggende vest for en nord-syd gående bækravine. De er 20-90 m lange, under 0,5 m dybe og 0,5-1 m brede i bunden. Tillige 3 hulveje, hvor den midterste deler sig mod syd, er orienteret NNV-SSØ og beliggende øst for bækravinen. De er 20-35 m lange, op til 1 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Fortidsminderne afgrænses i nord af skræntens kant mod ådalen og i syd af vejen Sønderland og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenNNØ-SSV og NV-SØ gående hulveje syd for Hover Å og nord for fredede gravhøje.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumDer er en del hulveje som samler sig op mod N og mod åen. fra modsatte side samler de sig også ved åen. Hulvejene er i gennemsnit 30 meter lange og den længste er 90. De otte vestligste er ikke særlig dybe og ej heller særlig markante. De er tilgroet i krat. De er mellem en halv og en hel meter brede. De tre østlige spor er hulvejene mere markant og dybe. Her vokser spredte, løvfældende træer. Hulvejene er 1,5 meter brede og op til 1m meter dybe.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenVifteformet system af hulveje i nordvendt egekratgroet skråning syd for Hover Å. 11 hulveje orienteret NNØ-SSV er beliggende vest for en nord-syd gående bækravine. De er 20 - 90 m lange, under 0,5 m dybe og 0,5 - 1 m brede i bunden. 3 hulveje, hvor den midterste deler sig mod syd, er orinteret NNV-SSØ og beliggende øst for bækravinen. De er 20 - 35 m lange, op til 1 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Der ses hjulspor i bunden af flere. Lokaliteten er noget tilgroet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links