oversigt set fra SØ
.
set fra S
.
set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240235
Sted- og lokalitetsnummer
180403-62
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. Et system af vejspor fra fortiden i på et areal i græshede nordøst for vejkrydset Høbrovej og en sidevej (Høbrovej) i Hvingel. Vejsporene strækker sig over op til 165 m i NV-SØ retning og breder sig over 170 m i NØ-SV retning. Den nordøstlige del består af mindst 6 parallelle hulveje (grøftelignende forsænkninger) orienteret NV-SØ og med sidegrene. Hulvejene er op til 3 m dybe og 1-3 m brede i bunden. Systemets sydvestlige del består af mindst 2 NV-SØ orienterede hulveje, hvor den østligste i vest drejer mod N. Et yngre vejtracé, 165 m langt, skåret ned til 4 m’s dybde og 4 m bred i bunden, krydser i NØ-SV retning ind over det NØ vejsystems vestlige ende. I NØ deles tracéet i 4 mindre hulvejsspor mod N eller set fra nord samles mod S. Vejsystemet er i ældre tid beskadiget af drængrøfter og især af gravninger på den sydlige del af arealet. Fortidsmindefredningen omfatter den del af vejsystemet, der er beskrevet ovenfor, beliggende på matr.nr. 3o Den Nordlige Del Hee, og kantes af matrikelgrænsen i SV, V, N, NØ og Ø, samt i SØ og S af den nordlige side af sidevejen (Høbrovej).

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulvejsspor i mindre hedestykke. Utydelige og delvist tilsandede.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumMindst otte hulvejsspor i græshede. Det længste spor, på 120 meter, forløber i SV-NØ retning, men drejer af mod NV. De resterende spor er alle orienteret i NV-SØ retning. Flere af sporene er meget dybe - op til 3-4 meter og meget brede - op til 3-4 meter. Området er præget af sandfygning. Et enkelt spor er fyldt med vand, hvorved det fremstår som en mindre dam.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links