Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240242
Sted- og lokalitetsnummer
180413-73
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2402:42 Hulveje. To parallelle hulveje i fladt terræn umiddelbart NØ for og parallelt med Høbrovej. Hulvejene, der er orienteret NV-SØ, er 200 m lange, op til 1,5-2 m dybe og op til 5-6 m brede i bunden. Fortidsminderne afgrænses af hulvejenes øvre kanter og ligger på et areal, der i NV er afgrænset af en krydsende skovvejs østlige kant, 5 m SØ for og parallelt med grænsen mellem matr.nr. 4ay og 4k Sønden Åen, Tim, i NØ af en linje 35 m NØ for og parallelt med Høbrovejs nordlige kant, i SV af Høbrovejs nordlige kant, og i SØ af grænsen mod matr.nr. 13ab Sønden Åen, Tim, og den vestlige kant til en krydsende grusvej til et sommerhus.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTo hulveje, overgivne landevejsjtracéer, der ligger i fladt skovbevokset terræn straks nord for og parallelt med Høbrovej. Hulvejene, der er orienteret NV-SØ, er op til 200 m lange, op til 1,5 - 2 m dybe og op til 5-6 m brede i bunden. Delvist tilgroede.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links