82.03 kort
.
82.03 bilag
.
Den nordlige del i mindre tæt nåleskov (NØ) set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241216
Sted- og lokalitetsnummer
160102-79
Anlæg
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VEJSPOR. Et system af gamle vejspor i Tovstrup Sønderskov. Sporene strækker sig 500 m fra nord til syd gennem skovens vestlige parti, begyndende ved skovgrænsen i nord og endende ved engen syd for skoven, løbende på en nord-syd skrånende bakkeskrænt. Sporenes nordre parti ovenpå bakken består af indtil 9 grøft- lignende forsænkninger, ca. 1 m brede i bunden, 4 m for oven og fra 1/2 til 3 m dybe. Sporene løber ofte sammen til færre eller flere spor. Bredden af sporrækkerne er indtil 90 skridt i øst-vest. Sydligst løber sporene sammen til 2 dybe i hulvejen, ca. 6 m brede i bunden og 10 m foroven, der skærer ned i bakkeskrænten til ovennævnte eng.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCa. 500 x 50 - 100 m. stort system af op til 2 m. dyde hulveje. Området svarer så nogenlunde til de blå grøfter på 4 cm. kortet, men er dog nok noget bredere. Nordligste del i 7-8 år gl. Nåletræer, midterste del af vist ny ryddet og i øst i nåletræspantage. Sydligste del, halvgammel bøgeskov. Se iøvrigt blå kort. Den nordligste del, beplantet med 7 - 8 år gl. ædelgran. Den midterste del er for en stor del nyryddt med deraf følgen del køreskader pr. vejsporene. ** Seværdighedsforklaring **. Hvis ryddet. Flot område nær rasteplads og med adgang ad skovvej. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHjulspor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHulveje. I skov.
2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulvej.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links