Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292675
Sted- og lokalitetsnummer
010201-373
Anlæg
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej, ca. 110 meter lang nordvest-sydøst og mellem ca. 7 og ca. 14,5 meter bred ved overkanten. Vejen er smallest ved enderne. Hulvejen er indtil 3 meter dyb. Ca. 80 meter af vejen ligger på den vestlige del af matr.nr. 9-fe Neder Dråby By, Dråby, mens ca. 30 meter af vejen ligger på den sydvestlige del af matr.nr. 9-cm Neder Dråby By, Dråby. Fredningsgrænsen følger den øverste kant af vejens sider. Vejens beliggenhed i øvrigt fremgår af vedlagte kort.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2009
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links