Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1811125
Sted- og lokalitetsnummer
120415-49
Anlæg
Hulvej, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Trædesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/5 1937. (Kort af arealet findes ved fredningsdeklarationen). Afmærkn.: 4 MS. 1937, M.B. Mackeprang Areal med oldtidsveje: Et areal med hulveje grænsende i nord mod banelinies terrain. Det har form som en sekskant, hvis sider har følgende størrelser: 68,5 m (mod banelinien), 52,7 m, 43 m (mod øst), 9,55 m (mod syd), 48,3 m og 28,6 m (mod vest). Angående det fredede stykkes beliggenhed på lodden henvises til landinspektør J.F. Christensens opmåling og kort. På arealets sydligste del ligger en lille gravhøj, som følgelig er indbefattet i frednin- gen; den sydøstlige fjerdedel er afgravet. Indbefattet i fredningen er yderligere den række trædesten, som går fra det fredede areals sydspids i sydlig retning mod åen. (I forb. m. "gle. Onsild bro", Nr. O. s.). Nørre Onsild s.: Fredet areal m. hulveje og "Gl. Onsild Bro".

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2001
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Anmeldelse fra privat - Aalborg Historiske Museum
2001
Uspecificeret museal aktivitet - Aalborg Historiske Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links