2674 formidlingsskilt ved Broskovvejen, del 1.2. Set fra S.
.
2673 formidlingsskilt ved Broskovvejen, del 1.1. Set fra S.
.
2670 formidlingsskilt ved offentlig vej. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
392619
Sted- og lokalitetsnummer
050211-43
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Vadested, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Storkeskov. Vifteformet system af hulveje på Bredeshave Mark i sydvendt skrænt nord for Hulebækken. Vejsystemet består af tre forløb i nordlig fortsættelse af det fredede vadested ”Broskovvejen” i Hulebækken: en vestlig 225 m lang to- til tredelt hulvej, 2-2,3 m bred i bunden, 1,6 m skåret ned i skrænten, målt i vejens vestside, og 4-5 m skåret ned i skrænten mod vold, målt i vejens østside; en nord-syd orienteret 90 m lang todelt hulvej i midten, 2–2,5 m bred i bunden og 1-1,5 m dyb; en østligt ca. 100 m lang to- til tredelt hulvej, 1,5 m bred i bunden og 0,5-1 m dyb (den vestlige) og 3-4 m bred i bunden og op til 1,5 m dyb (den østlige).

Undersøgelseshistorie

1948
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en lille skov under gaarde Bredeshave ses bakken paa tre steder langstrakte hulninger, der synes at være vejspor. Den midterste hulning, der kun kan følges paa et kort stykke, skærer sig lige op gennem bakken, mens de to andre følger bakkeskraaningen og paa ydersiden begrænses af en jordvold. Den vestligste vej synes at have to spor ved siden af hinanden. De tre veje løber vifteformet sammen ned mod engen. (Et vadested?) [[Jv. Bårse sb.56, Broskovvejen !]].
2012
Museal besigtigelse - Museerne.dkVifteformet system af hulveje i Storkeskoven nord for Hulebækken og Broskovvejene. Fra vadestedet (Broskovvejene)mod syd breder vejsporene sig ud i tre hovedforløb op over ådalens stejle skrænt. Hulvejene ses generelt som 1,5 meter dybe og 2 meter brede (målt ved bund) grøfter i terrænet. Det vestligste vejspor er bevaret i en længde på 225 meter, det midterste vejspor er på 90 meter og det østligste er 100 meter langt. I dag ligger hulvejen i løvskov, delvist overgroet, men stadig tydelig i landskabet.
2015
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenFlot hulvejssystem på skrænterne på åens nordside. Disse findes vistnok beskrevet i Kunwalds artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links