Sten med skåltegn 1
.
Sten med skåltegn 3
.
Sten med skåltegn 2
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
392613
Sted- og lokalitetsnummer
050203-56
Anlæg
Vej, Jernalder (dateret 175 e.Kr. - 374 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Vej, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vadested, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Broskovvejen er blandt Danmarks mest interessante vejanlæg fra oldtiden. Den smukt anlagte stenvej fra jernalderen ligger i et naturskønt område nær Præstø Fjord. Vejen er næsten 70 m lang og 3,5 m bred og fører over vådområdet ved Hulebækken. På tørt land var der ikke behov for en brolagt vej, her var en jordvej tilstrækkelig. Broskovvejen er bygget af store sten, som ikke er tilhugget, men nøje udvalgt og tilpasset hinanden. Stenene er lagt med den flade side opad, og mellemrummene er fyldt ud med småsten. I hver side er vejen kantet af en række sten, der ligger højere end kørebanen. Stenrækkerne holder brolægningen på plads og skulle forhindre vognene i at skride ud. I middelalderen blev der anlagt en ny vej hen over jernaldervejen, men den er ikke nær så smuk og regelmæssig som sin forgænger. I Storkeskoven nord for engen findes et system af hulveje, som må have udgjort fortsættelsen af de to stenlagte veje.

Original fredningstekst

Tingl.: (Natur)fredet d. 12/1 1956. I henh.t. naturfr.lovens p. 1 og p. 2. Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. Matr.nr. 4: Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. I skel til matr.nr. 3a af Broskov.

Undersøgelseshistorie

1949
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVejanlæg fra ca. 400 (dateret v. 2 spydspidser) og fra tidlig middelalder (hestesko) i forb.m. hulvejsystemet sb. 43 Snesere. Undersøgt 1949,1953,1956.
1953
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAreal med stensat Oldtidsvej og Skaalsten.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFortsatte udgravninger 1956-61.
1961
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ved tidligere udgravninger på stedet var der fundet to sten med skåltegn, hvoraf den ene ikke er nævnt i fredningsteksten. Den 21. maj 2012 genfandt Joachim Henkel en fritidsarkæolog den anden sten med skåltegn få meter vest for oldtidsvejen og Gerhard Milstreu fandt en tredje sten med 2 skåltegn omtrent midt i vejens belægning.
2012
Privat besigtigelse - Museerne.dk

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links