Det centrale Hurup, 2017. Handelsliv og serviceydelser er lokaliseret langs Bredgade. Hurup Thy Station er station på Thybanen mellem Thisted og Struer. Byen er domineret af parcelhuskvarterer mod øst og syd, undervisnings- og idrætsfaciliteter mod nord og et industriområde i øst omkring Industrivej.

Trap Danmark.

Bredgade i Hurup brolægges. Foto fra 1918. I 1990 blev Bredgade gågade, og i den forbindelse blev den renoveret og brolagt på ny.

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Hurup har 2.745 indbyggere og et areal på 238 ha og ligger ca. 50 m.o.h. i det sydlige Thy. Byen er placeret i et bakket morænelandskab, der tidligt blev opdyrket, og rummer mange levn fra bronze- og jernalderen. Landskabet er skovfattigt; Hennings Plantage vest for byen er anlagt i 1906. Den nærtliggende Ashøj er udflugts- og samlingssted og er med sine 93 m.o.h. Thys højeste punkt. Fra middelalderkirken i byens nordlige del løber Visby Å i et kort og stejlt fald til Visby Bredning. Afstanden til Nees Sund er 4 km, og der er 11 km til Agger ved Vesterhavet. Hurup er den største by mellem Struer og Thisted og har et betydeligt opland. Den var kommunecenter for Sydthy Kommune 1970-2006. Thybanen fra Struer til Thisted passerer bakkelandet i en bred sænkning vest for kirken.

Færgeruten mellem Thy og Mors over Nees Sund lukkede i 2015, men en lokal forening forsøger at drive den videre.

Stationen fra 1882 blev placeret ved den øst-vest-gående landevej, som blev den nye bys hovedgade, Bredgade. Først voksede byen østpå med boliger og byerhverv, efterhånden også i større afstand fra Bredgade, en proces, der kom til at indlemme kirke og kirkegård i byarealet. Denne bydel er nu afløst mod øst af et erhvervskvarter, der er domineret af en madrasfabrik og en stor vinduesfabrik, hvis 600 m lange produktionshal langs den nord-syd-gående hovedvej Oddesundvej afslutter bybilledet. Her, for enden af Bredgade, har byens vartegn, Teutonerstøtten, af Erik Nyholm, en 7 m høj keramikfigur, stået siden 1984. Vest for banen er anlagt undervisnings- og idrætsfaciliteter og syd herfor efterhånden lige så store parcelhusområder som i østbyen. Den oprindelig åbne bebyggelse er fortættet og fremstår kompakt med det lille grønne anlæg ved stationen som en af de få og beskedne undtagelser. Ashøjvej fungerer som en nordlig omfartsvej.

Betydning af bynavnet Hurup

Den ældste kendte kilde til navnet Hurup er fra *1435, hvor formen Hvrup optræder. I senere kilder findes former som Horup (1482), Huropp (1491) og Huerup (1558). Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Hughi og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«, og det betyder således »Hughis udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links