Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270629
Sted- og lokalitetsnummer
180313-108
Anlæg
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hustomt, 10 x 7,6 m stor, orienteret i NNØ-SSV, med en højde på 0,3-0,4 m. Væggenes bredde varierer mellem 2-3 m. Tomtens indvendige bredde er 2,5 x 6 m. Udgangen er i den sydlige kortendes østlige side.

Undersøgelseshistorie

1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHustomt, orienteret i NNØ-SSV, med udgang i den sydlige tomtvægs Ø-lige del. Væggenes bredde 2 - 2,5 - 3 m., og deres højde 0,3 - 0,4 m. Tomtens indvendige bredde er ca. 2,5 x 6 m. Bevokset med 1 løvbusk, græs, revling og lyng. Tomten ligger mellem de 2 fårefolde men lidt nordligere. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHus knyttet til primær subsistens
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links