Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2403104
Sted- og lokalitetsnummer
180414-168
Anlæg
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet areal med 3 oldtidsminder: 1) [sbnr. 15] Høj, "Øster Sten", ca. 2 m høj, ca. 20 m bred og ca. 33 m lang (nord-nordøst til syd-sydvest). Mod syd en ca. 4 m bred og ca. 5 m lang (nord-syd) indgravning fra 0,5-1 m dyb. I top en ca. 5 m lang (nord-syd), ca. 3 m bred og ca. 1,5 m dyb nedgravning fuldt nordefter af en 0,6 m dyb sænkning, ca. 3 x 3 m stor, hvilken igen er fuldt nordpå af et ca. 4 x 4 m stort hul, dybest på midten, hvor det er ca. 1,8 m dybt. Nordlige del af højen ujævnt afgravet over en bredde af ca. 12 m (øst-vest) og ca. 4 m ind i højen. I østsiden fra fod til midterste tophul en hulning, ca. 8 m lang (øst-vest), ca. 2 m bred ved fod 2) Hustomt, udvendige mål ca. 6 x 12 m (øst-vest). Formen firkantet med rundede hjørner. Voldene, der danner husets ramme, er ca. 0,3 m høje og ca. 2 m brede. Lynggroet i hedeareal. 3) Hustomt, bredt ovalt formet og udvendigt ca. 7 x 9 m (øst-vest) stort. Voldene, der danner husets ramme, er ca. 0,3 m høje og fra 2-3 m brede. Midt for nordsiden er en ca. 1 m bred åbning. Lynggroet i hedeareal. J. 1022/57 om fredningen.
1962
Museal prøvegravning - Moesgård MuseumSnit gennem de to hustomter. Den største hustomt hidrører fra et tørvevægshus tilsyneladende uden ildsted. Den mindre fra et lignende hus med stort hjørneildsted bestående af en lerkarm opretholdt af et system af tynde pæle. Ingen fund.
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links