Befolkningsudviklingen i Hvide Sande 1940‑2019.

.
Slusen i Hvide Sande er en kammersluse, hvor et skib bringes fra et vandniveau til et andet ved at regulere vandstanden i det kammer, skibet er sejlet ind i. Kammerslusen er 16,5 m bred og 33 m lang. Foto fra 1937‑39.
.

I 1910 åbnede man i Hvide Sande en kanal, der skulle give bedre udløb for Ringkøbing Fjord. De første fiskere fandt vej hertil i de hektiske år omkring 1910, men først med etableringen af slusen i 1931 kunne udviklingen tage fart. I 1940 boede der kun 409 indbyggere i byen, men dette tal var med 1.072 mere end fordoblet ti år efter. Kajer blev anlagt, og en flåde af havgående fartøjer voksede frem. Tunge- og rødspættefiskeri var Hvide Sandes første specialisering, senere blev det overgået af torskefiskeri. Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri blev etableret i 1950, og efterhånden opstod en ny by med havn, boligområder, butikker og skole. Byens kirke, Helligåndskirken, blev bygget i 1954.

Fiskeriet var i rivende udvikling ind i 1970‑80’erne. Omkring år 2000 oplevede fiskeriet en centralisering og en specialisering, og de mange mindre trækutteres tid var nu forbi. Hvide Sande udviklede sig til et centrum i turismen på Holmsland Klit med sommerhusområder nord og syd for byen. Siden 1987 har Hvide Sande Redningsstation haft til huse ved slusen. Stationen, der siden 1989 har rådet over redningsbåden Emile Robin, gennemfører ca. 100 aktioner om året. Frem til 2007 var Hvide Sande administrationscenter i Holmsland Kommune, og indbyggertallet voksede i perioden 1970-2006 fra 2.129 til 3.197.

Videre læsning

Læs mere om Hvide Sande

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie