Faktaboks

Inger Marie Jørgensen
Født
26. marts 1915, Hillerød
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Inger Marie Jørgensen blev først uddannet som keramiker, et håndværk hun har haft glæde af i sit skulpturelle arbejde, hvor hun har eksperiementeret med polykromi og med ualmindelige sammensætninger af forskellige materialer. Hun har været en meget flittig udstiller og deltager i konkurrencer. Arbejder i træ, ofte som dobbeltrelieffer, er typisk for hende, og dette materiale går igen i meget af den kirkekunst, hun har udført. I en forenklet naturalisme skildrer hun ofte børn i leg og sætter mange figurer sammen, så der opstår nye figurative mønstre, ofte sat ind i en ydre ramme. I 1980erne er J. også begyndt at arbejde med grafik og linoleumstryk i farver. Et yndet motiv her er fuglelivet på søerne i København, som hun har lige uden for sin bopæl på Sortedams Dosseringen.

Genealogi

Jørgensen, Inger Marie, *1915, billedhugger. *26.3.1915 i Hillerød. Forældre: Maskinm. Frits Julius J. og Agnes Jensen Lysbro. ~29.11.1952 i Hillerød med fuldmægtig Ketil Hugleik Nedergaard-Hansen, *4.11.1908 i Kbh., søn af sagfører Martin N.-H. og Eva Glückstadt.

Uddannelse

Keramiker; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon- Frank) 1938-44, lille guldmed. 1947.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links