indgang fra forrummet
.
det NV-lige hjørne af kælderen
.
indgangen til kælderen, med forrummet i baggrunden
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342524
Sted- og lokalitetsnummer
040206-263
Anlæg
Kælderanlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kælder under Kallsgård. Kælderen består af et af munkestensmure omsluttet firsidet rum, ca. 5 m langt, 3 m bredt, overspændt af 2 krydshvæl- vinger med ribber. I sydvæggen findes 2 rundbuede vinduer. Indgangen fra kælderen er fra øst fra et lille smalt forrum med kampestensmure på de 3 sider, munkestensvæg på den fjerde.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkælder. Kælder under Kallsgård, under den østlige (til midterste) del af stuehus. Et aflangt rum i Ø-V'lig retning, mål ca. 2,3 x 5 x 3 m. Der er 2 krydshvælvinger med ribber. I S-væg er 2 rundbuede vinduer med trævinduesrammer, nu tildækkede. I V-væg er en niche (skitse), mål ca. 50 x 40 cm - 0,5 m dyb (tilmuret). Bygget af munkesten, tidligere overkalkede ? Gulvet er dannet af kampesten, gerne 15-25 cm store. Gennem rummet går flere rør til radiatorer i stuen ovenover. Rundbuet døråbning med krog og fals mod Ø. Det omtalte lille smalle forrum ? er tilpudset ? og der står nu en støbejernskedel til oliefyr og varmtvandsbeholder, af ældre dato, flere rør. Rummet er, trods fyr, ret fugtigt oplyste ejer - der lugter dog ikke muggent. Kælderen ligger nær Åmose å, hørt til ældre storgård ? Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stenbygget kælder under Kallsgårds stuehus.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKælderanlæg
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links