nærfoto uden landmålerstok
.
nærfoto med landmålerstok
.
nærfoto med landmålerstok
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342531
Sted- og lokalitetsnummer
040206-230
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ledstolpesten. Firkantet tilhugget sten. 150 cm høj over jordoverfladen med en grundflade på 37 x 32 cm. Pyramidestubformet top. På stenens østside - på langs af stenen - ses følgende inskription: SKJOLDENESHOLM HAR PAA SKEE KLARUP ALLINDELILLE SVALLEMSTRUP OG ABLEHUUSETS GRUNDE ENE JAGTRET Det nederste af teksten er skjult under jordoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLedstolpesten. Firkantet tilhugget sten. 150 cm høj over jordoverfladen med en grundflade på 37 x 32 cm. Pyramidestubformet top. På stenens østside - på langs af stenen - ses følgende inskription: SKJOLDENESHOLM HAR PAA SKEE KLARUP ALLINDELILLE SVALLEMSTRUP OG ABLEHUUSETS GRUNDE ENE JAGTRET Det nederste af teksten er skjult under jordoverfladen.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links