Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342528
Sted- og lokalitetsnummer
040206-264
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Haraldsted by, matr.nr. 7a = 7h. Tingl.: 19 feb. 1902 26 sept. 1923 matr. nr. 7h. Mindepæl for Knud Lavard. Tilladelse til at rejse et mindesmærke i nærheden af ruinen af Knud Lavards Kapel på gårdlodden matr.nr. 7a af Haraldsted by på en plads af ca. 50 kv.alens størrelse, hvortil der skal tilstedes adgang ad en gangsti fra den offentlige vej. Tilføjelse: Overdragelse af mindepælen til staten som fred- lyst under direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring. Der må ingensinde udøves nogensomhelst rådighed over mindepælen og det samme indhegnede areal, hækken indbefattet uden efter samråd med og tilladelse af ovenanførte direktion på statens vegne eller hvilken anden institution, som staten måtte pålægge at føre tilsyn med heromhandlede oldtidsminde.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindepæl, 4,5 x 4 x 3 m. Et udskåret trækors med vinklet tag, kobberdækket, ca. 30 cm bredt i tømmer og 4 m højt, står på stensokkel, der måler ca. 4 x 3 x 0,5 m. Korset er med større karvsnit og indskrift på tværbjælke, tjæret i sort overalt. Hæk i halvcirkel udenom. Det er i en lille indhegning tæt ved den offentlige vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links