Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191738
Sted- og lokalitetsnummer
140107-125
Anlæg
Kalk, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dobbeltkamret kalkovn. 11 m lang og 3 m bred, orienteret NV-SØ, med indfy- ringskammeret i SØ. Indfyringskammeret er nedgravet 2,5 m og ovnkammeret 1,7 m i undergrunden. Indfyringskammeret har tørsatte stensider af marksten i op til en højde af 1,8 m. Indgangsniveauet ligger ca. 1 m over kammerets gulvniveau. Ovnkammeret har lersatte stensider (også marksten) i op til 1,7 m's højde. Fyrkanal løber centralt gennem kammeret. Vægadskillelsen mellem kamrene, med delvist sammenstyrtet indfyringskanal.

Undersøgelseshistorie

1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceGlasovn, 1500-tallet.
1965
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links