Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918107
Sted- og lokalitetsnummer
140107-144
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, Nærmest oval af form, 16 x 12 m, orienteret VNV-ØSØ, 1 m høj. Stor sten i højfoden i S. Endvidere 8 randsten spredt om højen, heraf 4 samlet i NØ. Enkelte sten spredt på højen.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Djurslands MuseumHøj med nærmest oval grundplan orienteret NV-SØ, ca. 10 x 14 m og 1 m høj. Sten i den sydlige højfod og i den nordøstlige. Ingen spor af gravkammer. Beliggende i bøgebevoksning.
1987
Diverse sagsbehandling - Djurslands MuseumFundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2152. Megalitgrav, stenalder. Nederskoven, Meilgård. Sb. 14.01.07-144. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Langhøj med nærmest ovalt grundplan orienteret NV-SØ ca. 10x14 m og 1 m høj. Stor sten i den sydlige højfod samt 3 i den midterste del af højfoden mod NØ. Herudenfor en cirkulær nedgravning 3x3 m, som dog ikke berører selve højen. Ingen spor af gravkammer. Beliggende i bøgebevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten ikke mulige at optælle pga. bevoksning, men den store sten mod syd ses endnu. Bevokset med en meget stor bøg på toppen. Desuden mange yngre ahorn over hele højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links