Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918102
Sted- og lokalitetsnummer
140107-89
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Votivfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Birkelund. Høj med jættestue. Højen 1 x 9 m. Kamret 4 m, langt i N-S og 2 m bredt, sat af 12 bæresten, gang mod øst, 2 m lang, sat af 3 sten (1 i syd, 2 i nord), i gangen tærskelsten af kantstillede fliser. Ingen dæksten.

Undersøgelseshistorie

1912
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMejlgaard. I 1912 er paa Birkelund Mark undersøgt en Jættestue, der ikke er opført her i Fortegnelsen.
1912
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Kortblad C. 19, ved Vejen fra Birkelund til Tvedhuse. Jættestue, undersøgt af Nationalmuseet 1912. [[1946: Sløjfet.]] [[j.nr. 592/62. ]] [[Fredet. J. 3196/63]] [[A 49759-61]]
1912
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 592/62. Sb. 14.01.07-89. D. 12/4 1962 blev NM af maler Carl Henrik Jensen gjort opmærksom på, at man ønskede at sløjfe et ikke fredlyst oldtidsmindesmærke på Birkelund (sb. 89) tilhørende godsejer Juhl på Mejlgaard.
1962
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 592/62. Sb. 14.01.07-89. Besigtigelsesrapport af d. 25/7 1962 fra E. Thorvildsen, N01. Megalittomt på Birkelund, Mejlgård, besigtiget d. 13/7 1962.
1962
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Privat opsamling - Djurslands Museum
1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 3196/63. Sb. 14.01.07-89. Fredningsdokumenter (i kopi) jvf. N01 3196/63, Sb. 14.01.07-89, henlagt under N01 592/62.
1963
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 592/62. Sb. 14.01.07-89. D. 8/4-64 modtog Nationalmuseet af maleren Carl Henrik Jensen, Søborg, en portion, ornamenterede og uornamenterede lerkarskår, som C.H.J. havde fundet - dels ved opsamling i overfladen, dels ved soldning af den øverste del af pløjelaget i et 10 m2 stort område - umiddelbart foran gangen til jættestuen Sb. 89 på Birkelunds Mark. De ornamenterede skår mærkedes med tush Bi J. Skårene blev sendt til konservering d. 10/4. Konserveringsliste vedlagt sagen.
1978
Museal besigtigelse - Djurslands Museum
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPløjet for tæt hele vejen rundt, 1/2 m. lodret kant - vel nok indenfor de seneste år, stykket ligger nu brak. *************************************** Genbesigtigelse 6.11.1986: De gamle, nu tilgroede afpløjningsbrinker ses stadig meget tydeligt i S og især N. Området opfuret og tilplantet for 2-4 år siden med lærk helt frem til højfoden. Træerne skranter dog slemt og mindst 4/5 af dem er gået ud, men gentilplantning kan vel forudses, så påtale bør ubetinget ske. JGB Bevoksning: 1980: Græs.
1989
Privat opsamling - Djurslands MuseumFormodet offerkeramik. Der er opsamlet cirka 2,9 kg i 1970'erne og 1980'erne, ved front af jættestue, i forbindelse med dyrkning og tilplantning af arealet. Skårmaterialet fandtes i en vifte op til cirka 10 m fra indgangspartiet. Tidligere (1963) er fundet en "benspatel".
1989
Genstand givet til museum - Djurslands Museum
2005
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDJM 1973. Sb. 14.01.07-89. DJM inv. nr. 1973x1-2. Fundanmeldelse, inventarliste samt fotografi (kopi), modtaget i 2005 på N01. Megalitgrav, Tragtbægerkultur. Birkelund. Sb. 14.01.07-89. Herfra DJM inv. nr. 1973x1-2. Fundår: 1963. Besigtiget i 1978 af N. A. Boas, DJM. Vagn Steen, Frederiksberg C., finder/giver. Formodet offerkeramik (x 1), ca 2,9 kg, opsamledes i 1970erne og 1980erne, ved front af jættestue, i forbindelse med dyrkning og tilplantning af arealet. Skårmaterialet fandtes i en vifte op til ca. 10 m. fra indgangsparti. Tidligere (1963) er fundet en "benspatel" (x2) Læ: 10,2 cm.
2005
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bærestenene skjult af græs men lokaliseret med jordspyd. Ingen nytilplantning omkring højen. Bevokset med græs og bregner. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skovkant.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links