Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918109
Sted- og lokalitetsnummer
140107-163
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Treå Vestre Batteri. Batteriet er nedgravet i en naturlig, lav bakke ca. 12 m fra kystskrænten. Brystværnet har en højde op til ca. 2 m, og den del, der vender mod havet, er ca. 12 m tyk og 30 m lang, formet i en flad halvbue med krumning mod nord. Fra syd og fra vest findes tilkørselsveje, ca. 15 m lange og 2 m brede. Inde i batteriet, noget forskudt mod sydvest fra midten, findes en forhøjning, en centraltravers, ca. 6 m i øst-vestlig retning, ca. 5 m i nord-sydlig retning og ca. 1 m høj, beliggende umiddelbart ud for batteriets oprindelige, sydlige indkørsel. Batteriet bærer præg af, at det under 2. verdenskrig har været benyttet af den tyske værnemagt. Således er batteriets grundplan en del ændret i den østlige del, og der er gravet 2 huller henholdsvis øst og sydvest for batte- riet. Hullerne er henholdsvis ca. 2,5 x 2,5 x 1,5 m og 2 x 2 x 1 m. Batte- riets brystværn gennemskæres desuden på langs af en løbegrav, der fortssætter både øst og vest for batteriet. Dele af anlægget er ssærdeles velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Djurslands Museum
1987
Diverse sagsbehandling - Djurslands MuseumFundanmeldelser 40 stk., DJM 2150-2190, på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 og N02 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelser 40 stk., DJM 2150-2190, på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 og N02 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Skanse. Treå Vestre Batteri. Batteriet er nedgravet i en naturlig, lav bakke ca. 12 m fra kystskrænten. Brystværnet har en højde op til ca. 2 m, og den del, der vender mod havet, er ca. 12 m tyk og 30 m lang, formet i en flad halvbue med krumning mod nord. Fra syd og fra vest findes tilkørselsveje, ca. 15 m lange og 2 m brede. Inde i batteriet, noget forskudt mod sydvest fra midten, findes en forhøjning, en centraltravers, ca. 6 m i øst-vestlig retning, ca. 5 m i nord-sydlig retning og ca. 1 m høj, beliggende umiddelbart ud for batteriets oprindelige, sydlige indkørsel. Batteriet bærer præg af, at det under 2. verdenskrig har været benyttet af den tyske værnemagt. Således er batteriets grundplan en del ændret i den østlige del, og der er gravet 2 huller henholdsvis øst og sydvest for batteriet. Hullerne er henholdsvis ca. 2,5 x 2,5 x 1,5 m og 2 x 2 x 1 m. Batteriets brystværn gennemskæres desuden på langs af en løbegrav, der fortsætter både øst og vest for batteriet. Dele af anlægget er særdeles velbevaret.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Fuldstændig tilgroet i løvtræer og slyngplanter. Kun løbegraven er synlig.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links