Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1525 (1175-1275 Senromansk, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Mårsletværkstedet (o. 1175-1200), Åleværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Stående figur i lang dragt i øverste frise, i nederste to scener med parvis ridende ryttere.
.
Mand med kort dragt og bare fødder bærer et langt redskab eller en stav i flig, ornamentik på bue.
.

Kalkmalerierne i Ølsted Kirke – Hedensted Kommune forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), dyr, indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Kirken har to udsmykninger, en senromansk og en fra senmiddelalderen. Specielt de ældste malerier er særdeles bevaringsværdig grundet korbuens usædvanlige og særdeles detaljerede gengivelse af Kain og Abels offer. Scenen, hvor en djævel nedskriver to kvinders sladder, er formentlig den ældste af dette motiv i Danmark. Over hvælv er de få rester af farve på romansk puds vigtige for kirkens historie, da de vidner om, at både koret og formentlig dele af skibet har haft kalkmalerier i romansk tid. De er samtidige med de malerier, der nu er synlige på korets sydvæg og i korbuen. Derudover viser farvesporene på skibets nordvæg, at der helt eller delvis har været en anden udsmykningen inden hvælvslagningen omkring 1450.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Alle kirkens malerier er i en god bevaringsmæssigt tilstand, men der er forskel på farvelagets bevaringstilstand i malerierne fra de forskellige perioder. Bedst bevaret er maleriet på gjordbue mellem skibets 1. og 2. fag samt tilhørende maleri i tilstødende kappeflige. De romanske malerier har mange skader i farve-, kalk- og til dels pudslag, men disse skader udgør fundtilstanden. De romanske malerier er ikke farveretoucherede, og kun større skader er udbedret med kalkmørtel. (Tilstand august 2010). Over hvælv er bevaret yderst fragmentariske romanske malerier på alle korets vægge samt på skibets samt på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. På nordvæg mellem 1. og 2. fag er tillige bevaret fragment af gotisk maleri. Bedst bevaret er romansk maleri på korets vestvæg mod syd samt på triumfvæg mod nord. Fragmenternes bevaringstilstand er generelt set tilfredsstillende. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Apsis, kor og skib er af frådsten bygget i romansk tid. Den forholdsvis lille apside er tresidet med indvendig halvkuppelhvælving. En krydshvælving i koret er fra omkring 1400. De tre tilsvarende hvælv i skibet er indsat efter 1450. Vesttårnet i munkesten er jævnaldrende med hvælvslagningen af skibet. Tårnets øvre del er ændret og nedskåret ved midten af 1700-tallet i forbindelse med etableringen af spiret. Det sydvendte våbenhus er ligeledes sengotisk i sin oprindelse. Kirken er helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links