Øverste billedfrise. Stående Abraham med fem frelste sjæle i et klæde samt Michael Sjælevægt fra ældste udsmykning. Det af Michael Sjælevejer er gemt bag bue.

.

Fransk lilje fra mellemste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1200-1510 (1175-1275 Senromansk, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Fødslen og Flugten til Ægypten samt høviske scener.
.

Kalkmalerierne i Ørslev Kirke - Slagelse Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), dyr, våbenskjolde, moraliteter, fabler og talemåder, engle, djævle, gestlige og verdslige stiftere, indvielseskors og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, draperier, strøornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, krabbeblad, blomst (stilistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Malerierne er af høj kunstnerisk værdi, der både ikonografisk og historisk set er særdeles vigtige for forståelsen af maleriernes samtid. Motiverne er påvirkede af riddertidens høviske idealer. Kirken er især kendt for dansefrisen. Specielt den nyfundne gengivelse af Abraham med sjæle i klæde er særdeles bevaringsværdig. Denne er den eneste gengivelse af Abraham med sjæle, der mod sædvane er stående og ikke siddende. Derudover er sammenstillingen med Michael Sjælevejer og de fortabte ikke set andre steder i danske kalkmalerier.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibet er i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand. Malerierne på sydkapellets vægge har enkelte steder afskalninger af kalk- og farvelag, der kan skyldes salte. Flere af malerierne har endvidere større revner. Æstetisk fremtræder malerierne ikke særligt harmoniske. Ældre reparationer er meget misfarvede, og smudslaget skæmmer helhedsindtrykket.

Kirken

Ørslev Kirke - Slagelse Kommune fremstår som en korskirke med det romanske kor som korsskæringsfag. Kirken har romansk kor og skib opført i let kvaderhuggede kampesten, koret er dog helt ombygget. Ca. 1300-25 er kor og skib blevet forhøjet med skifter af munkesten og har fået hvælv. Mellem 1325 og 1350 er på korets sydside opført et kapel i munkesten med samtidigt hvælv og en gennembrudt bred spidsbue til koret. Yngre end sydkapellet, men måske stadig fra 1300-tallet, er et kapel i munkesten på korets nordside med samtidigt hvælv samt spidsbuet arkade mod det romanske kor. Formentlig i begyndelsen af 1500-tallet er kirken forlænget mod øst med ét fag opført i munkesten og formentlig med samtidigt hvælv, der fungerer som kor. Vesttårnet er fra o. 1500 eller lidt tidligere og opført i munkesten med mange kampesten nederst med samtidigt hvælv samt sekundært, senmiddelalderligt trappehus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links