Kalkmaleri fra Ørum Kirke (Viborg)

.

Fakta

Malerierne er placeret i våbenhus. Malerierne er dateret til 1550-1630 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ørum Kirke – Viborg Kommune viser indskrifter.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret et lille fragment af indskrift, formentlig samtidig med våbenhusets opførelse.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den lille delvist frilagde indskrift over døren i våbenhuset, har partielt løse kalklag, som bør sikres.

Kirken

Ørum Kirkes – Viborg Kommune romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Kor og skib har bjælkelofter. Den romanske korbue er bevaret. I gotisk tid er der mod øst tilføjet et sakristi i munkesten. Sakristiet har tresidet afslutning mod øst. Det sengotiske vesttårn med krydshvælv er bygget i munkesten på 2-3 skifter af genanvendte granitkvadre. Det sydvendte våbenhus er formentlig fra renæssancetid. Den romanske kirke og tårnets granitfod står i blank mur, mens kirkens øvrige partier er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links