Ornamental udsmykning på ribber og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Midterribbe mod øst.
.

Kalkmalerierne i Øster Løgum Kirke forestiller topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkelslag og bueslag, frugt og bær, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, stjerne, knækbånd, blomst (naturalistisk) og sparre.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Enkel men usædvanlig udsmykning af korets hvælv fra senmiddelalderen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I nordre kappedel i korets østlige hvælv forekommer aktive saltskader. I østkappen og nordkappen ses misfarvninger.

Kirken

Den romanske kirke blev bygget i to faser: Kor med apsis blev opført i granitkvadre, mens det meste af skibet er i kampesten. I sengotisk tid er korets østmur omsat med brug af genanvendte kvadre fra den da nedlagte apsis, og koret fik indsat ottedelt hvælv. Den rundbuede romanske korbue er bevaret, mens triumfvæggen er omsat i gotisk tid. Skibet har bjælkeloft. En forlængelse af skibet mod vest blev i sengotisk tid tilbygget i munkesten. Vesttårnet og det nordvendte sakristi er, også i sengotisk tid, opført i munkesten iblandet genanvendt granit. Tårnet har stjernehvælv og sakristiet samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links