Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Scener fra Kristi Lidelseshistorie under nordpulpitur.
.
Den korsfæstede Kristus.
.

Kalkmalerierne i Bov Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En lille rest af en stor udsmykning, som viser, at kirkens skib sandsynligvis har været prydet af scener fra biblen i to eller flere friser over hinanden.

Maleriet på skibets nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Bov Kirke har romansk kor (oprindelig med apsis) og skib opført i rå kampesten med hjørnekvadre på granitsokkel. Korbuen er udvidet i gotisk tid og sat i munkesten. Koret har et senmiddelalderligt hvælv, mens skibet har fladt bjælkeloft. Skibet har i nyere tid, muligvis 1668, fået en vestforlængelse opført i genanvendte materialer fra det romanske skibs vestgavl. Våbenhuset på skibets sydside er fra 1817 og erstattede et tidligere våbenhus. Vesttårnet er fra 1905 og opført i kløvede kampesten, som erstatning for et tømret klokkehus på kirkegården.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links