Vestvæg mod nord. Fire hoveder.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1250-1400. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Felsted Kirke forestiller andre personer og figurer.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv fortæller farvesporene på korets vestvæg, at i det mindste denne væg var udsmykket inden koret blev overhvælvet i første halvdel af 1400-tallet. Scenerne har ikke været muligt at identificere.

Over hvælv er bevaret farvespor på korets vestvæg. Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Felsted Kirke har kor og skib fra senromansk tid og et nyere nordvendt våbenhus. De ældste dele, der er fra midten af 1200-tallet, har granitfundament og profileret sokkel. I de nederste dele består murene udvendigt af kvadre, mens rå kampesten er anvendt indvendigt samt i gavlen over triumfmuren. Herudover er der bygget i munkesten. Skibet står nu fladloftet, men har tidligere muligvis haft en samtidig træhvælving, som blev nedtaget i 1700-tallet. Koret, som oprindeligt var fladloftet, fik krydshvælving i første halvdel af 1400-tallet. Våbenhuset med fladt loft er opført delvist i munkesten, selvom det først er bygget i 1800-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links