Store revner.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1590-1610 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordre flig. Skade i kalk- og farvelag. Jomfru Maria knælende i forbøn.
.

Kalkmalerierne i Kliplev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Gud (Vor Herre), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), fabelvæsener og fantasivæsener og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Rester efter en storslået efterreformatorisk Dommedagscene.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet i korets østkappe er tilsyneladende aldrig blevet restaureret. Enkelte større revner er repareret og kalket, men der er mange ubehandlede større og mindre revner, ligesom der ikke er foretaget en fuldstændig afdækning. Partielt ses sekundære dekorationslag. Maleriet er tilsmudset og farvelaget skæmmet af en del hugspor fra afdækning. Maleriet står generelt med meget velbevaret originalt farvelag. I kirken er opsat lysglobe. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra stearinlys eller fyrfadslys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Kliplev Kirke, der er opført etapevis i perioden 1400-1536, indeholder genanvendte granitkvadre fra en tidligere kirke. Den nuværende kirkes ældste del er det to fag lange skib, som er opført i røde og gule munkesten på en sokkel af rå og kløvede kampesten og har samtidige hvælv, hvoraf det østre dog er noget ændret senere. O. 1500 er det nuværende kor med kapel mod nord (Skt. Hjælpers kapel) opført, begge i røde og gule munkesten på en sokkel af kløvede kampesten og med samtidige hvælv. Koret er højere end skibet og repræsenterer første led i en aldrig fuldført ombygning af kirken, der også skulle have omfattet skibet. Ud for skibets vestligste fag er ca. 1490-1500 opført henholdsvis et nord- og et sydkapel, begge i røde og gule munkesten og med samtidige hvælv: to i nordkapellet og ét i sydkapellet. Våbenhuset på kirkens sydside er opført o. 1500 samtidig med koret, men er i 1755 helt ombygget i mursten og brokker. I første halvdel af 1500-tallet er der ud for skibets østlige fag oprettet et kapel med samtidigt hvælv ved at rejse en mur i kampesten og munkesten mellem sydvestkapellet og våbenhuset. På koret er en tagrytter, hvis tømrede underbygning er middelalderlig.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links