Dommedag.

.

Rankeslyngsornament på korets sydvæg mod øst.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1702 (1475-1550 Sengotik, 1375-1475 Gotik, 1620-1750 Barok og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Nordborgværkstedet/Peter Ly..kt (o. 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Holbøl Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Johannes de Alerio (Karmelittermunk), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), engle, djævle, indskrifter, indvielseskors og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Denne smukke udmaling er meget opmalet og tilmalet i 1913 og har herved mistet meget af sin autenticitet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælv, på korvæg samt på triumfvæg er i en konserveringsmæssig god bevaringstilstand, men de er tilsmudsede i større grad. En rensning ville af æstetiske grunde kunne anbefales. Malerierne er kraftigt opmalede.

Kirken

Holbøl Kirke har kor og skib, der repræsenterer overgangen mellem romansk og gotisk stil og muligvis er opført i slutningen af 1200-tallet. Koret, skibets sydmur og det vestligste af nordmuren er opført i rå kampesten med hjørnekvadre, mens resten af skibets nordmur er i munkesten - alt på granitsokkel. Korets østgavl er omsat i gule munkesten ca. 1300-50. Koret har hvælv, formentlig fra slutningen af 1400-tallet, mens skibet har fladt loft. På skibets sydside er et formentlig senmiddelalderligt våbenhus i munkesten på en nyere sokkel af banet kamp. På kirkegården er et fritstående tømret klokkehus fra 1753.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links