Planteornamentikborter langs med ribber og bue samt ornament i kappens midte.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Havnbjergværkstedet (o. 1490-1510).

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Burkal Kirke forestiller andre ornamenter, planteornamentik borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, ranke og blad, blomst (stilistisk) og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Korets hvælv har en enkel murmesterbemaling, som også er kendt fra enkelt andre nærliggende kirker. Udsmykningen i Burkal Kirke er den mest omfattende.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I apsis forekommer løs puds på den sydvestre ribbe, hvilket formentlig skyldes salte. I korets hvælv, især i sydkappen og vestkappen forekommer partielt fugtskader og saltskader. I korets østkappe forekommer en større revnedannelse.

Kirken

Burkal Kirkes apsis, kor og skib er opført, formentlig i munkesten, i første halvdel af 1200-tallet. 1637 blev skibet forlænget mod vest. Apsis har tredelt hvælv fra 1400-tallet og koret krydshvælv fra samme tid, mens skibet har bemalet bjælkeloft. Triumfvæggen er fornyet i nyere tid. Det sydvendte, sengotiske våbenhus er bygget af munkesten. Et vesttårn, der brændte 1783, er erstattet af en tagrytter. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links