Evangelistsymbolerne for Markus og Lukas.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1632-1632 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apostlene Judas Thaddæus og Jakob d. æ.
.

Kalkmalerierne i Agerskov Kirke forestiller Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Peter (Apostel), Andreas (Apostel), Matthæus (Apostel), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Filip (Apostel), Johannes (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Thomas (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Simon (Apostel), engle, indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, beslagværk og kartouche, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kalkmalede udsmykninger fra efter reformationen er begrænsede i antal og derfor er næsten alle vigtige i sammenhængen. Derudover er malerierne i Agerskov specielle ved ornamentikkens udformning, næsten som "træmaleri" ført op i hvælvingerne. Sidst men ikke mindst er korhvælvenes program bevaret, om end det er meget opmalet.

Kalkmalerierne i korets hvælv er i en generelt tilfredsstillende bevaringstilstand. Tilsmudsningen er begrænset, men den forekommer at være lidt kraftigere i korets 2. fag. Ligeledes er der i 2. fag mindre fugtskjolder og en større grad af misfarvning, som især er synlig i kalkbunden.

Kirken

Agerskov Kirkes ældste del er et romansk skib opført i granitkvadre på granitsokkel. Skibet har fladt bjælkeloft. I unggotisk tid er det romanske kor med apsis erstattet af det nuværende kor med lige østafslutning, som er opført i genavendte kvadre samt munkesten og har to samtidige ottedelte hvælv. Samtidig med koret er der på dettes nordside opført et sakristi i genavendt granit og munkesten samt med fladt loft. Vesttårnet er sengotisk og opført i munkesten iblandet genanvendte kvadre, men stærkt om- og skalmuret. Tårnrummets hvælv og trappehuset på tårnets nordside er fra renæssancen. Våbenhuset på skibets sydside er sengotisk og opført i samme materialer som tårnet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links