Apostelrække.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Detalje mod nord. Tre siddende apostle, heraf Jakob og Peter.
.

Kalkmalerierne i Ballum Kirke forestiller indskrifter, Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Paulus (Apostel) og Peter (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Maleriet er meget opmalet og kun delvis bevaret, men er vigtig i det den repræsenterer motivet på overgang fra romansk til gotisk tid.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i apsis er tilsmudsede, og der ses mikrobiologisk angreb i form af lyserøde bakterier og mugpletter. Farve- og kalklag skaller op i det søndre vindue samt langs nederste ornamentbort og langs kanten af den store reparation i søndre figurfelt. Malerierne er skæmmet af større misfarvede reparationer.

Kirken

Ballum Kirke har romansk apsis, kor og skib, der er opført på granitsokkel og nederst har et skifte af granit. Murene er i øvrigt opført i rhinsk tuf, som i skibet er kraftigt blandet med munkesten. Apsiden har bevaret sit oprindelige halvkuppelhvælv i tuf. Koret har krydshvælv fra o. 1400, mens skibet har fladt loft. Gennem triumfmuren er brudt en opgang til prædikestolen. Det senmiddelalderlige sakristi på korets nordside er opført i munkesten og har samtidigt hvælv. Ligeledes senmiddalderligt er vesttårnet, som er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod nord. Våbenhuset på skibets nordside er opført under renæssancen i store røde mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links