Udsnit af indskrift og rester af bort på tårnets nordvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Udsnit af indskrift.
.

Kalkmalerierne i Skærbæk Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre og krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På tårnets nordvæg er kun bevaret en længere indskrift samt rester af ornamentik, der fortæller, at tårnet har været udsmykket af Liljeværkstedet.

Kalkmaleriet på tårnets vestvæg er i en generel set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Skærbæk Kirkes romanske kor og skib er midt i 1100-tallet opført i granitkvadre på hulkantsokkel. O. 1350 fik skibet indsat fire krydshvælv og koret et ottedelt hvælv. Skibets to østlige hvælv blev fjernet i 1700-tallet. Den romanske korbue står bevaret. Vesttårnet med samtidigt, ottedelt hvælv er i 1500-tallets første årti opført i munkesten. I 1864 blev der tilbygget en nordlig og sydlig korsarm, og skibets østlige del fik indsat et stort krydshvælv. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links