Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1518 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og på og langs bue samt i kapper. Indskrift fortæller at maleriet blev fuldført aften før Maria bebudelsesdag, 24. marts 1518.
.

Kalkmalerierne i Nørre Løgum Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirkens hvælv er udsmykket med dekorationer fra to forskellige perioder. Den ældste i korhvælvet af ukendt værksted, mens Liljeværkstedet har udsmykket skibets tre hvælv. Denne udsmykning er ifølge den latinske indskrift færdiggjort d. 24. marts 1518.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Hvælvene i kor og skib er kraftigt tilsmudsede, hvilket i koret kan stamme fra tilsodning fra en lysekrone med levende lys. I flere kapper i kor og skib forekommer nedbrudte kalk- og farvelag, hvilket skyldes aktive salte. Endvidere optræder revnedannelser i form af svindrevner samt enkelte steder mikrobielle angreb.

Kirken

Nørre Løgum Kirkes kor og skib er tidligt i 1200-tallet opført i munkesten på profileret teglstenssokkel. Den romanske korbue er delvis bevaret. I tidlig gotisk tid blev skibet forlænget mod vest. Koret fik i slutningen af 1300-tallet krydshvælv, mens skibet i 1400-tallet fik tre ottedelte hvælv. Vesttårnet i tegl, der er fra samme tid som skibets overhvælving, har samtidigt krydshvælv og et trappehus mod nord. Det sydvendte våbenhus er sengotisk og ligeledes i tegl. Tårnet tjener i dag som våbenhus, mens våbenhuset er fyrrum. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links