Paven og det kirkelige hierarki med beseglet brev samt scener fra Kristi lidelseshistorie.

.

Himmelborgen stormes samt Dorothea.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indskriftstavle på triumfvæggens nordside.
.

Kalkmalerierne i Brøns Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Annas (Ypperstepræst), Dorothea (Helgeninde), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Jørgen (Helgen, ridder), Kajfas (Ypperstepræst), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Veronika (Helgeninde), vrængefigurer og masker, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, mænd, kampscener, engle, dyr, narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, trappe og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Hovedmotiverne, Paven og det kirkelige hierarki med beseglet brev og Himmelborgen stormes, findes i Danmark kun i Brøns Kirke. Malerierne på apsis' undervægge samt på triumfvæggen er nymalinger af August Wilckens fra 1907 og indgår ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i både apsis og skib er tilsmudsede. Skibets malerier er misfarvede i omfattende grad. Misfarvningerne ses både i malerier og i senere reparationer og retoucheringer. En forebyggende undersøgelse vil kunne påvise, om malerierne er tilsmudsede i større eller mindre grad, eller om der fortrinsvis er tale om misfarvninger. En eventuel restaurering vil hovedsageligt have et æstetisk formål. Malerierne på skibets væg er stort set resultatet af restaurator August Wilckens opmaling fra 1907.

Kirken

Brøns Kirke har romansk apsis og kor fra ca. 1200-25 og skib fra o. 1250. Hele bygningen har granitsokkel over hvilken kor og skib har et skifte af granitkvadre. Det øvrige murværk er af rhinsk tuf og munkesten. Apsiden har et ribbehvælv fra gotisk tid, mens kor og skib har fladt bjælkeloft. Det sengotiske vesttårn er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. På koret er en tagrytter fra 1651.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links