Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt ornament i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og på og langs bue samt ornamenter i kapperne.

.

Kalkmalerierne i Øster Højst Kirke forestiller indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Alle hvælv i kor og skib er udsmykket af Liljeværkstedet. Udsmykningen er dateret ved indskrift 1501 i skibets 1. fags østkappe.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i kor og skib er kraftigt tilsmudsede. Der forekommer en del revnedannelser især i skibets hvælv. Overvejende er der tale om svindrevner, men der ses også sætningsrevner især i de øst- og vestvendte kapper over gjordbuer samt i korets øst og vestvendte kapper. I 3. fags sydøstre ribbe nederst i fligen samt lidt højere oppe på ribben ses områder med mindre saltskader. I skibets 1. fags og 3. fags østkappers søndre kappedele ses fugtskader.

Kirken

Øster Højst Kirke med apsis, kor og skib er i 1200-tallet opført i munkesten. Koret har i sengotisk tid fået krydshvælv og skibet tre ottedelte hvælv, mens apsis i 1905 fik indsat træhvælv. Den oprindelige korbue synes bevaret. Vesttårnet i munkesten er muligvis påbegyndt o. 1400. Tårnet har samtidigt trappehus, mens dets ottedelte hvælv er indsat senere. Det sydvendte våbenhus er fra o. 1750. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links