Ornamental udsmykning på ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1450-1772 (1475-1550 Sengotik og 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af Brylleværkstedet (o. 1480-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og i kappe.
.

Kalkmalerierne i Allesø Kirke forestiller indskrifter, bomærker og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer, andre ornamenter, geometriske borter, topornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, sparre, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre forskellige udsmykninger. I skibets to hvælv en udsædvanlig monokrom udsmykning med ualmindelige kors i kapperne. I tårnets hvælv en enkel sengotisk udsmykning. Derudover er der i skibets 1. fags østkappe et kronet monogram for Christian d. VII og Caroline Mathilde.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet nederst på skibets 2. fags vestvæg har løstsiddende farve- og kalklag grundet salte. Partielt ses mindre fugtskjolder. Kirkens øvrige kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

En oprindelig romansk kirke i munkesten, hvoraf noget af skibet stadig står, er i 1400-tallet ombygget til langhusbygning i munkesten med vesttårn og sydvendt våbenhus. Den oprindelige korbue er bevaret. Tårnet har samtidigt krydshvælv, skibet to sengotiske krydshvælv, mens koret har fladt gipsloft og våbenhuset bjælkeloft. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links