Geometriske borter på ribber. Fra topornamenter vokser ranker ud i kapperne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korsarm og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1929 (1175-1275 Senromansk, 1830-1930 Historicisme, 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indskrift "Hoc Opus" i østkappe. Del af indskrift til markering af kirkens renovering ”Hoc opus kanutus renovavit a(nno). d(domini). MCMXXIX” (Knud fornyede dette værk i Herrens år 1929).
.

Kalkmalerierne i Dalum Kirke forestiller indskrifter, dyr, Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), engle, Matthæus (Evangelist), dagligliv og dyder og laster. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), ranke og blad og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Sjælden bygmesterindskrift i nordre korsarms østre hvælvs kapper samt en omfattende udsmykning af skibets to hvælv. Derudover en usædvanlig, usædelig person malet på væggen. Indskrifterne i søndre korsarms vestre hvælv er fra 1929 og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I kalkmalerierne i skibet forekommer en del revnedannelser i ribber og i ribbekryds. Endvidere er malerierne i skibets og nordre korsarms hvælv kraftigt tilsmudsede. Der ses mindre saltskader i skibets 1. fag mod sydvest og 2. fag mod sydøst.

Kirken

Dalum Kirke, som er en korskirke opført i teglsten, udgjorde oprindeligt nordfløjen i et benediktinernonnekloster. Kirkens kerne er opført ad to omgange i første fjerdedel af 1200-tallet. Ældst er østpartiet med kor og korsarme opført på granitsokkel, hvoraf nordre korsarm med to hvælvfag samt den vestlige del af koret er bevaret. Skibet er opført kort efter østpartiet og har oprindeligt været i to stokværk og haft krydshvælv, som formentlig omkring år 1500 blev erstattet af de nuværende stjernehvælv. I samme periode opførtes vesttårnet, som ligger forskudt i forhold til kirkens hovedakse. På tårnets sydside er bevaret en rest af klostrets vestfløj. Ved restaurering i 1929 genopførtes søndre korsarm, og korbuen fik sin nuværende form.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links