Ornamental udsmykning på og langs ribber og på og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1535 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østlige del af nordvæg. Korsfæstelsen.
.

Kalkmalerierne i Lumby Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring) og Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. I korets hvælv en sengotisk udsmykning. I korbuen et rankeslyngsornament med kolbeblomster. På skibets nordvæg fragmenterede motiver, der fortæller, at der i skibet - i det mindste på dets nordvæg - har været en udsmykning, som har dækket hele vægpartiet. Øverst har været scener formentlig fra en helgenindelegende, herunder større scener fra Kristi lidelseshistorie.

Kalkmalerierne er generelt i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Lumby Kirkes ældste dele er kor med apsis og skib, der formentlig stammer fra romansk tid. De er opført i rå kampesten. Det nederste skifte dog af granitkvadre. Apsis og skib har desuden senmiddelalderlige skalmuringer i munkesten. Koret har sengotiske krydshvælv, mens apsiden har halvkuppelhvælv. Hvælvingerne i skibet er på grund af nedstyrtning erstattet af fladt loft i nyere tid. Det nordvendte våbenhus samt vesttårnet er begge sengotiske tilbygninger i munkesten. Tårnet har et formentlig samtidigt krydshvælv samt trappehus i syd. Kirken er hvidkalket bortset fra tårnet, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links