Triumfvæg. Formentlig Dommedag med de 24 ældste.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib, kapel og sakristi. Malerierne er dateret til 1180-1455 (1275-1375 Tidlig gotik, 1175-1275 Senromansk, 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indvielseskors.
.

Kalkmalerierne i Fraugde Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, dyder og laster, Dommedag, Abraham (Patriark), Isak (Patriark), indvielseskors, indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre og palmette.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Usædvanligt motivvalg både i korbue og på triumfvæg og en af de vigtigtste udsmykning fra senromansk tid i Danmark. Våbenskjoldet i våbenhuset er fra omkring 1827 og indgår derfor ikke i registreringen.

De romanske kalkmalerier på triumfvæg og i korbue er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriets originale overflade og mange detaljer i udmalingen er bevaret især på triumfvæggen. I korbuen er der restaureret i større omfang end på triumfvæggen.

Kirken

Fraugde Kirke fremstår som en korsformet bygning. Dens romanske apsis, kor og skib er udvendigt opført i granitkvadre på sokkel, indvendigt forneden af kvadre og rå kampesten, foroven af munkesten. Apsis og kor er overhvælvet ca. 1300-50. O. 1400 er opført en vestforlængelse af skibet i munkesten og genanvendte kvadre, og skibet er overhvælvet. 1450-1525 er følgende tilbygninger opført: søndre korsarm (kapel), våbenhus (nu materialrum) på søndre korsarms vestside, nordre korsarm (kapel) samt bredt vesttårn (nu våbenhus). Alle senmiddelalderlige tilbygninger er opført i munkesten og genanvendte kvadre og har samtidige hvælv på nær våbenhuset, som har fladt loft. Korsarmene er bæltemurede.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links