Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv på skibets triumfvæg og sydvæg er meget lidt af en udsmykning bevaret, men maleriernes placering fortæller, at det romanske skib sandsynligvis har haft kalkmalerier på alle fire vægge.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er på triumfvæggen mod syd samt på skibets sydvæg mellem 1. og 2. fag fragmentariske rester af kalkmalerier malet på kalk. Fragmenterne sidder løse og bør kantsikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Asnæs Kirke består af kor og skib fra 1100-tallet med flere senmiddelalderlige tilbygninger. Kor og skib er opført i rå og kløvet marksten suppleret med frådsten. Markstensfundamentet antager stedvis karakter af sokkel. Først har koret og siden skibet fået krydshvælv inden udgangen af 1300-tallet. I skibet er der tre hvælvfag. Af de to senmiddelalderlige våbenhuse er det nordre opført af markstenskvadre og munkesten på et kampestensfundament. Allerede i middelalderen er det ombygget til kapel og efter 1901 indrettet som ligkapel. Det søndre våbenhus er bygget af groft tilhugne granitkvadre. Begge våbenhuse har fladt loft. Omkring 1500 fik skibet en krydshvælvet vestforlængelse, bygget i marksten og munkesten. Herefter er et tårn i munkesten med samtidigt krydshvælv bygget til. Et trappehus findes på tårnets nordside. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links