Korbue mod syd. Paulus modtager en bog.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1220-1630 (1175-1275 Senromansk og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus på korset.
.

Kalkmalerierne i Vallekilde Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel) og Peter (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Korbuens udsmykning, Traditio legis, er i danske kalkmalerier meget sjælden, og derfor er specielt kirkens romanske udmaling meget bevaringsværdig. Det malede renæssancekrucifiks på skibets nordvæg er smukt udført. De få nedslidte farvespor over hvælv viser at triumfmuren, dvs. korets vestvæg og skibets østvæg, har været udsmykket i romansk tid, sandsynligvis samtidigt med de bevarede kalkmalerier i korbuen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Bevaringstilstanden af malerierne i korbue og på skibets nordvæg er generelt tilfredsstillende. Blot er der en skade i korbuen mod nord forårsaget af et søm, som ruster. Skaden er aktiv og forårsager afskalning af omkringliggende farvelag, hvorfor den bør repareres. Dette kan ske uden at istandsætte hele udsmykningen. Maleriet på våbenhusets østvæg er i en konserveringsmæssig tilfredsstilende bevaringstilstand, men fremstår fragmentarisk, hvorfor det visuelt kunne vinde ved en istandsættelse. (Tilstand september 2006). Over hvælv er farvespor på alle korets vægge og skibets triumfvæg. I kor er fragmenter på vestvæg bedst bevaret. Fragmenternes vedhæftning er tilfredsstillende, og har ikke behov for sikring. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vallekilde Kirke består af romansk tresidet apsis, kor, skib og levn af oprindeligt tårn fra o. 1200 opført i rå og kløvet kamp iblandet en del frådsten. Apsis har en samtidig form for tøndehvælv. Hvælv i kor og skib er formentlig fra 1300-tallet, og ældst er formentlig korets hvælv, der delvist styrtede ned i 1971. Vesttårnet er formentlig fra o. 1400 og opført i rå kampesten nederst og munkesten øverst. Hvælvet i tårnrummet er muligvis lidt yngre end bygningen. Middelalderligt trappehus mod syd. På korets nordside et senmiddelalderligt sakristi i munkesten over et par skifter marksten. Mod syd et våbenhus fra første halvdel af 1500-tallet i munkesten. Mod nord et senmiddelalderligt våbenhus i rå marksten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links