Jesusbarnets hoved.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1325-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Kristoffer.
.

Kalkmalerierne i Egebjerg Kirke forestiller dyr, Kristoffer (Helgen, kæmpe) og Kristus/Jesus (Guds søn).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen har oprindeligt været meget detaljeret med hensyn til personer, bygninger og landskab omtalt i legenden. Derudover er figuren meget fint tegnet.

Kalkmaleriet på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriet er tilsmudset i mindre grad, men kraftigere øverst på væggen under skjoldbuen. Farvelaget er velbevaret, og restaureringen er udført nænsomt.

Kirken

Egebjerg Kirke er et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib fra 1100-tallet, som er opført i rå og kløvede markstens suppleret med lidt jernal omkring vinduer. Formentlig o. 1500 erstattedes det romanske kor af langhuskoret i genanvendte marksten og hjørnekvadre suppleret med munkesten. Langhuskoret har samtidige hvælv, mens skibets hvælv er fra ca. 1350-1400. Vesttårnet fra 1400-tallets første del er opført i munkesten på markstenssyld og har i tårnrummet et samtidigt hvælv, der dog hviler på hvælvpiller. Nordkapellet er formentlig opført ca. 1450-75 som våbenhus og er i marksten og munkesten. Det senmiddelalderlige våbenhus i munkesten på skibets sydside erstattede et tidligere våbenhus. På langhuskorets nordside er i begyndelsen af 1500-tallet tilføjet et sakristi, som er i munkesten iblandet lidt marksten og har samtidigt hvælv. Trappehuset på tårnets sydside er fra 1867 og erstatter et tidligere, der styrtede sammen dette år.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links