Dødning skyder med bue og pil samt skade hakker i dødningehoved.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1576 (1550-1630 Renæssance og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kolbeblomster fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Odden Kirke forestiller dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I skibets 2. fag er bevaret to udsmykninger oveni hinanden. Den første, formentlig samtidig med hvælvslagningen, er en enkel ribbedekoration. Den anden, formentlig mere end hundrede år yngre, består af store kolbeblomster, nogle med dyr og fugle samt et Memento Mori motiv ledsaget af indskrift og dateringen 1576. Memento Mori motivets knokkelmand med bue og pil samt indskriften er enestående i dansk kalkmaleri.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets 2. fag har aktive saltskader. Saltskaderne ses i store dele af sydkappen, vestkappen især i nordre flig samt i store områder af nordkappen. Maleriet i skibets 2. fags vestkappe er i områder kraftigt tilsmudset.

Kirken

Odden Kirke har kor og skib opført i munkesten tidligst o. 1300. Koret er næsten helt nyopført i 1834, idet kun et lille stykke af nordmuren stammer fra det oprindelige kor. Kor og skib fik hvælv formentlig i første del af 1400-tallet, men korets hvælv forsvandt i 1834. Våbenhuset på skibets sydside er opført o. 1400 i en blanding af marksten og munkesten på en kampestenssyld. Sakristiet på korets nordside er opført i starten af 1500-tallet i munkesten på markstenssyld og har samtidigt hvælv. Nordkapellet er fra samme periode og i samme materialer som sakristiet. Det senmiddelalderlige vesttårn er opført i munkesten suppleret med marksten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Trappehuset på tårnets sydside er en senere - muligvis middelalderlig - tilføjelse i munkesten på markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links