Rankeslyngsornament med gammeltestamentlige profeter og vildmand.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1515-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Rankeslyngsornament.
.

Kalkmalerierne i Nykøbing Sjælland Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, vrængefigurer og masker og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I sydkapellet er malet et tidstypisk rankeslyng med gammeltestamentlige profeter i blomsterkalke og en usædvanlig vildmand.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i sydkapellet er kraftigt tilsmudsede, og der er aktive saltskader i de sydvestlige kappeflige. Dette har medført tab af kalk- og farvelag. Endvidere er der en del revnedannelser både i form af svindrevner og sætningsrevner. Endelig er en del retoucheringer og reparationer misfarvede.

Kirken

Nykøbing Sjælland Kirke blev o. 1225 opført med kor og skib i munkesten på profileret sokkel af tegl. En ældre kampestenskirke kan endnu spores i dele af korets indre og triumfvæggen. O. 1400 eller lidt før fik koret indsat krydshvælv, og det meget brede skib opdeltes i to kolonner med hver fire krydshvælv. Den runde korbue er flere gange udvidet og triumfvæggen i 1500-tallet stærkt ommuret. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er o. 1450 opført i munkesten med bælter af kampesten. Hver af tårnrummets tre nicher har tøndehvælv. O. 1500 tilføjedes et sydkapel i munkesten med to samtidige krydshvælv. Et sakristi med samtidigt krydshvælv blev tidligt i 1500-tallet tilføjet ved korets nordside. Kirken, hvis murværk med tiden er stærkt fornyet, står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links