Helgeninde, formentlig Sankt Katharina.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1500 (1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus som Smertensmand.
.

Helgeninde, formentlig Sankt Katharina.

.

Kalkmalerierne i Grevinge Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Katherina af Alexandria (Helgeninde), Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes (Apostel) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Motiverne, Sankt Katharina med sværdet hævet foran sig og Kristus som Smertensmand siddende på stenen, er en usædvanlig kombination. Over hvælv er scenerne på væggene meget nedslidt og derfor svære at tolke, men sandsynligvis er det Lidelseshistorien, der fortælles. Muligvis er der en nadverscene, men sikkert er det, at Korsfæstelsen er afbildet. I den ene vindueslysning er derudover malet to jøder med ualmindelige spidse hatte. Deres ansigtstræk og hår er rimeligt velbevarede. Kalkmaleriet på korets østvæg er en nymaling fra 1924 af Niels Larsen Stevns og indgår ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i skibets 1. fags kappeflige mod sydøst er tilsmudsede i større grad, og der ses markante revnedannelser. Oprindeligt farvelag er i vid udstrækning bevaret. (Tilstand november 2007). Over hvælv er bevaret svage spor af maleri på skibets sydvæg og nordvæg. Malepudsen er løs, især i Korsfæstelsesscenen på nordvæggen mellem 1. og 2. fag og i vinduet på nordvæggen mellem 3. og 4. fag. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Grevinge Kirke fremstår som en langhuskirke, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib opført i rå og kløvede marksten med detaljer i kvadre og frådsten. Omkring 1450 blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, som er opført i genanvendte rå og kløvede marksten samt munkesten. Kor og skib har sekundært indsatte gotiske hvælv. Vesttårnet er hovedsageligt opført i munkesten på en syld af marksten. Tårnets to nederste stokværk med samtidigt stjernehvælv i tårnrummet er fra første halvdel af 1400-tallet, mens det øverste stokværk er fra begyndelsen af 1500-tallet. Øvrige gotiske tilbygninger, som alle er opført i munkesten på kampestenssyld, er våbenhus mod nord fra første del af 1400-tallet, våbenhus mod syd fra begyndelsen af 1500-tallet samt sakristi fra ca. 1525 med samtidigt hvælv på korets nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links