Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1410 (1375-1475 Gotik, 1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Højbyværkstedet (o. 1390-1410) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag. Ærkeenglen Mikael vejer en sjæl.
.

Kalkmalerierne i Højby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), Niels Jacobsen Finkenov Rusere (Ærkebiskop, stifter), Harald Hårderåde (Norsk konge), Olav den Hellige (Norsk konge), Decius (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Jørgen (Helgen, ridder), Gabriel (Ærkeengel), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Simeon (Gammel mand i templet), Eligius (Helgen, biskop), Stefanus (Helgen), engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener, indskrifter, allegorier, dyr, våbenskjolde, indvielseskors, og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kalkmalerierne i de fire hvælv er de bedst bevarede af Højbyværkstedets udsmykninger og viser herved dets spændvidde både kunstnerisk og teologisk. Blandt scenerne er Dommedagsgengivelserne i koret usædvanlig flot. Specielt er Mikael Sjælevejer elegant og smukt malet. Derudover har udsmykningen flere scener, der enten er enestående eller meget sjældne: gengivelsen af utroskab, staffen for denne eller en anden synd, troldkvinden "med rok og ten" fra Olavsviserne, Stefanus stening og døden ridende på en okse.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Højby Kirke har kor og skib fra 1100-tallet bygget i rå og kløvet marksten. Kun dele af den retkantede sokkel er bevaret. Et krydshvælv i koret og tre krydshvælv i skibet er tilkommet i slutningen af 1300-tallet. Vesttårnet er i munkesten med kampestenssokkel og stammer formentligt fra første fjerdedel af 1400-tallet. Dets stjernehvælv formodes at være samtidigt. Sakristiet på korets nordside er bygget i anden halvdel af 1400-tallet af munkesten iblandet marksten og har et formentlig samtidigt krydshvælv. Et sydvendt våbenhus af munkesten og med fladt loft er opført lige efter 1500. Det fladloftede korsarmskapellet på skibets nordside er senmiddelalderligt og bygget i munkesten. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links