Jens Iversen Langes våbenskjold.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1470-1482 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Besser Kirke forestiller våbenskjolde.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret Jens Iversen Langes våbenskjold i skibets 1. fags østkappe.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Våbenskjoldet i skibets 1. fags østkappe har enkelte revnedannelser og retoucheringer er misfarvede.

Kirken

Besser Kirke består af et skib i munkesten, formentlig opført i midten af 1200-tallet. Mod middelalderens slutning blev det gamle kor nedrevet, og et nyt og lidt bredere opført i munkesten. Ligeledes forlængedes skibet mod vest og det oprindelige skib forhøjedes, hvorefter der indbyggedes fire fag krydshvælv. Efter hvælvarbejdes afslutning opførtes lige inden reformationen et tårn i munkesten i vest. Våbenhuset foran skibets syddør er formentlig jævnaldrende med tårnet. Korets to hvælv fornyedes i 1868. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links