Del af Sankt Sebastians martyrium til højre på væggen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1470-1615 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Kristoffer.
.

Kalkmalerierne i Tranebjerg Kirke forestiller Sebastian (Helgen, romersk officer), Antonius (Helgen, eneboer), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, dagligliv, helgener, kirkelige overhoveder, dyr, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne flettekors og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er fragmenter efter mindst fire udsmykninger, alle sengotiske. To af udsmykningerne repræsenteres ved aftræk, mens Sankt Kristoffer ses på sin oprindelige plads. Bomærkerne i våbenskjolde i tårnhvælvet fortæller om tårnhvælvets opførelse.

Kirkens kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end det aftrukne motiv af Sankt Antonius på skibets 2. fags nordvæg har enkelte afskalninger.

Kirken

Tranebjerg Kirke, der er helt i munkesten, har skib som er opført i tredje fjerdel af 1300-tallet med oprindelig disponering for hvælv. De nuværende hvælv er dog sekundære og er præget af senere forandringer. Koret er tilføjet i slutningen af 1300-tallet – måske som afløser for en træbygning. Koret fik sekundært hvælv, som i 1868 erstattedes af det nuværende stjernehvælv. På korets nordside opførtes sidst i 1400-tallet et sakristi med samtidigt hvælv. Det store vesttårn, som er jævnbredt med skibet, er o. 1525 opført som erstatning for et tidligere tårn. Det nye tårn har kampestensfundament og syld samt et samtidigt seksdelt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er senmiddelalderligt og forhøjet midt i 1500-tallet i forbindelse med opførelsen af en nu nedrevet søndre korsarm. Bevaret er den nordre korsarm fra midt i 1500-tallet, hvis sandsynligvis oprindelige hvælv nu er erstattet af et hvælv fra o. 1868.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links