Ornamental udsmykning på og langs ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1494-1600 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dommedag.

.
Våbenskjold, indskrift med datering.
.

Kalkmalerierne i Nordby Kirke forestiller Dommedag, Barbara (Helgeninde), Dorothea (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, bomærker, våbenskjolde, vrængefigurer og masker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, bånd, beslagværk og kartouche, cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Alle kirkens hvælv i kor, skib og tårn har udsmykninger fra to forskellige perioder i senmiddelalderen. Udsmykningen i korets hvælv er ved indskrift dateret til 1531, mens skibets fire hvælv og tårnhvælvet ligeledes er dateret ved indskrift til 1494.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I tårnets østkappe i motivet af Sankt Barbara, er der tegn på, at der er en saltbelastning. Det bør derfor undersøges, om der finder en aktiv nedbrydning sted. Der kan endvidere konstateres en mindre saltskade i skibets 1. fags sydvestre ribbe. I skibets 1., 2. og 3. fags sydkappe ses endvidere lettere angreb af mugpletter. Tilsmudsningen af hvælvene er kraftigere i skibets 4. fag samt tårnfag i forhold til kirkens øvrige hvælv.

Kirken

Nordby Kirke, der er helt i munkesten, fremstår som et langhus, i hvis nordmur der indgår rester af et romansk skib på kampestenssyld. O. 1300 ombyggedes kirken, idet skibet blev forhøjet, forlænget mod vest og udvidet i bredden ved opførelsen af en ny sydmur. I samme periode opførtes på skibets nordside et våbenhus med sokkel af tegl og rå kampesten. I anden halvdel af 1400-tallet opførtes på nordsiden af det tidligere kor et sakristi med sokkel og samtidigt hvælv. I 1490'erne blev skibet igen forhøjet og forlænget og samtidig overhvælvet med fire fag krydshvælv. I samme årti opførtes et vesttårn med samtidig krydshvælv. O. 1530 erstattedes det tidligere kor af et langhuskor med samtidige stjernehvælv. Fra samme periode er det høje søndre våbenhus, der oprindelig indeholdt to stokværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links