Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1525-1558 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Jørgen og dragen.
.
Våbenskjold med bomærke.
.

Kalkmalerierne i Kolby Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder), fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, indvielseskors, indskrifter, bomærker og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Maleriet på tårnets vestvæg synes at mangle væsentlige detaljer både i figurfremstillingerne og baggrunden.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Kalkmaleriet på tårnrummets vestvæg er beskadiget af salte, og nedbrydningen er aktiv. Flere steder er den underliggende teglsten blottet og pulveriserer. Også i fuger er farven nedbrudt, og fugerne fremstår flere steder løs. Kirkens klima samt saltvandringerne i murværket bør undersøges, før en istandsættelse iværksættes. Der er anbragt en affugter i tårnrummet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til kalkmaleriernes bevaring.

Kirken

Kolby Kirke har romansk skib opført i munkesten o. midten af 1200-tallet. Det romanske kor er i senmiddelalderen erstattet af det nuværende lidt større kor, som er opført i munkesten på fundament af kampesten. Koret havde et samtidigt hvælv, af hvilket rester indgår i det nuværende hvælv fra 1863. I senmiddelalderen er skibet forhøjet, forlænget mod vest og overhvælvet, alt i munkesten. På forlængelsens nordside er et samtidigt trappehus. I samme periode opførtes på korets nordside et hvælvet sakristi i munkesten på syld af rå kampesten, nederst i indermurene indgår dog en del rå kampesten. Ligeledes senmiddelalderlige er vesttårnet, der har samme bredde som skibet og samtidigt hvælv i tårnrummet, samt våbenhuset på skibets sydside – begge i munkesten på kampestenssyld.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links